INAP W5s

1,990,000.00 1,450,000.00

Đồng hồ điện thoại trẻ em INAP W5s là bản update của W5 thường, đã hỗ trợ định vị qua Wifi khi ở trong nhà.