Dây sạc kẹp đồng hồ INAP W2, SW66, HW11…

100,000

Dây sạc kẹp cho đồng hồ điện thoại định vị trẻ em INAP W2 và 1 số dòng tương tự như HW11, SW, DF25W…